yeknəsəq

yeknəsəq
sif. <fars.>
1. Eyni ilə birbirinə oxşayan, eyni tərzdə, eyni şəkildə olan, eyni cür səslənən, bir-birindən qətiyyən ayrılmayan; yekrəng. . . İçəridən <Mehribanın> yeknəsəq və zil səsi eşidildikdə Zeynalın sanki vücudunu titrətdi. S. H.. Hətta Atabəy elə düşünürdü ki, yekrəng və yeknəsəq libaslar da Atabəyə xidmət edən qadınlar üçün xüsusi olaraq tikdirilmişdir. M. S. O..
2. məc. Usandırıcı, darıxdırıcı, bıqdırıcı, cansıxıcı. Yeknəsəq iş. – Kompressor stansiyasından gələn yeknəsəq gurultunun arası kəsilmirdi. M. Hüs.. O, çayxananın yeknəsəq, sakit və ölgün bir adiliklə damğalanmış həyatına hərəkət və canlılıq gətirmiş müsafirləri razı salmağa çalışırdı. M. İ..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • yeknəsəqlik — is. Yeknəsəq şeyin hal və keyfiyyəti; yekrənglik. Musiqinin yeknəsəqliyi. Həyatın yeknəsəqliyi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yeknəsəq — f. və ə. bir üsulla, bir cür, bir qayda ilə (iş, hərəkət və s. haqqında); zəngin olmayan, hamısı eyni cür olan …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • adi — sif. <ər.> 1. Adət halına keçmiş, gündəlik, hər vaxtkı. Adi hal. Adi işlər. Adi qayda. // Həmişəki. Ən çətin zamanlarda Əsgər kişi öz kitabxanasını adi səliqəsi ilə saxlamışdı. M. C.. Günəş qalın buludları yırtıb hər tərəfə işıq saçanda,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • birtonlu — sif. Bir tonda olan, yeknəsəq, yekrəng …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cırcırama — is. zool. Əlvan qanadları uçarkən cır cır səsi verən uzungövdəli cücü. Cırcırama yaz, bahar; Nəğmə oxur biqərar. A. S.. Xoş sükut içində yalnız cırcıramaların aramsız, yeknəsəq səsi eşidilirdi. İ. Ə.. Yayın cırcıramasında – yayın ən isti çağında …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çətir — is. 1. Günəşdən, yağışdan qorunmaq üçün əllə baş üstündə tutulan günlük; yağmurluq, zontik. Onların gözündə nə rəngli eynək; Nə də başlarında əlvan çətir var. B. V.. Əlində alabəzək bir çətir olan qız maşına yaxınlaşdı. H. Seyidbəyli. // məc.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • darıxdırıcı — sif. Cansıxıcı, ürəksıxan, çox maraqsız; yekrəng, yeknəsəq. Darıxdırıcı iş. Darıxdırıcı söz. Darıxdırıcı həyat …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • darıxdırıcılıq — is. Darıxdırıcı şeyin hal və keyfiyyəti; cansıxıcılıq, ürəksıxıcılıq, çox maraqsızlıq, yeknəsəqlik. Söhbətin darıxdırıcılığı. İşin darıxdırıcılığı. – Evlərin təhər töhüründə bir darıxdırıcılıq vardı. Ə. Ə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dartmaq — f. 1. Bir şeyi əli və ya başqa şeylə tutub özünə tərəf və ya kənara çəkmək. Arabaçı atları saxladı, düşdü yerə və başladı atların o qulağından, bu qulağından dartmağa. C. M.. Həkim qolumdan tutub dartdı. . M. C.. Ayaz kəskin bir hərəkətlə atın… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gözyorucu — sif. Yeknəsəqliyi, rənglərinin uyğunsuzluğu və s. yə görə gözü yoran, çox baxmaq mümkün olmayan. Gözyorucu boz səhra …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”